מכתוב – חוג המתרגמים מערבית במכון ון ליר בירושלים
חזרה אל מכתוב – חוג המתרגמים מערבית במכון ון ליר בירושלים