ברוריה הורביץ
ברוריה הורביץ
כפאח עבד אלחלים

لغة السر שפת הסוד

ברומן זה חוזרת הסופרת הלבנונית נג׳וא ברכאת אל מקור כל הסיפורים: אל השפה שהופכת ברומן זה מכלי לספר את הסיפור לנושא של הסיפור. באמצעות עלילה בלשית מורכבת, מגוללת ברכאת את שהיא יודעת ואת הסודות שגילו לה ספרי המיסטיקה. "ברכאת חוגגת את השפה הערבית לא בכדי לקדש אותה או להעדיף אותה על פני שאר השפות אלא בכדי לחדור אל שורשיה ההיסטוריים, נושאיה הקונספטואלים ומעמקיה האסתטיים, כל זאת במסגרת עלילה נרטיבית קסומה ומקסימה שמשלבת בין מדעי הלשון והפילולוגיה ותורת הנסתר וסודות האותיות.. והמשטרה!״ (אלסוחבי אלעלאני, אלג׳זירה).

תרגום: כפאח עבד אלחלים וברוריה הורביץ